Jednoduchá vazba, která je charakterizována jednou nebo více složkami, které jsou sešity s obálkou kovovými sponkami. Tento systém vazby je funkční pouze při omezeném počtu stran (obecně ne více než 64) nebo při použití velmi tenkého papíru.