Papír vyrobený opětovným použitím postspotřebitelského odpadu, tj. papíru, který byl již dříve potištěn a použit. Procento recyklovaného materiálu se může lišit a mohou být přidána primární vlákna, aby se zlepšila potisknutelnost a bělost. Recyklovaný papír lze bělit chemickým procesem známým jako odbarvování.