U tiskovin, jako jsou letáky označuje rozložený formát efektivní velikost tiskoviny: například leták se dvěma lomy o rozměrech 17 × 24 cm má otevřený formát 34 × 24 cm.