Fyzikální vlastnost papíru, která udává, do jaké míry je papír schopen nezobrazovat texty a obrázky vytištěné na druhé straně. Neprůhlednost souvisí s chemickým složením papíru a její hodnota se zvyšuje s gramáží.