Tiskařský systém s reliéfní matricí, v němž se text tradičně sází ručně pohyblivým písmem do olova nebo dřeva a obrazy se reprodukují kovovými klišé. V současné době se výroba reliéfních matric provádí převážně z digitálních souborů s použitím fotopolymeru jako nosiče. Letterpress je technika, která se již nepoužívá pro komerční tisk, ale je stále velmi ceněná pro umělecké reprodukce a publikace.