Proces, při kterém je papír gravírován nebo řezán laserovým paprskem, který sleduje návrh digitálního souboru. Lze jej použít jako alternativu k vysekávání pro získání otvorů a tvarů nebo k vyřezávání velmi podrobných výkresů, které nelze získat pomocí standarních technik.