Mezinárodní norma definující formáty tiskovin, používaná zejména v evropských zemích (viz strana 72). Formáty ISO 216 se dělí na řadu A a řadu B a označují hotové formáty tiskovin, zejména pro korespondenci. Série C, definovaná normou ISO 269, označuje rozměry obálek určených pro formáty série A a série B. Nejznámějšími formáty jsou A4 a A3. Tyto formáty jsou často označovány jako DIN podle Německého normalizačního institutu (Deutsches Institut für Normung), který tyto rozměry poprvé definoval v roce 1922.