Rozložení stran na tiskovém archu. Tento postup se zpravidla provádí pomocí specifického softwaru před výrobou tiskových desek.