Hmotnost papíru vyjádřená v gramech na metr čtvereční. Gramáž se používá k rozlišení papíru (40-150 g/m²), kartonu (mezi 170 a 600 g/m²) a lepenky (vyšší gramáže).