Certifikát vydávaný neziskovou organizací Forest Stewardship Coucil, česky „Radou pro správu lesa“ deklaruje, že výrobní proces materiálu/výrobku dodržuje standardy FSC a suroviny pocházejí z lesů, které jsou obhospodařovány s důrazem na enviromentální, sociální a ekonomické hledisko.