Tisková technika , která umožňuje simulovat široký barevný rozsah kombinací čtyř barev (cyan, magenta, yellow and black, zkráceně CMYK); Intenzita se nastavuje frekvencí nebo šířkou rastru.