Zkatka pro Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci). ISO 216.