Zpracování umožněné digitálním tiskem, při kterém se každý výtisk může lišit od ostatních; umožňuje například tisknout variabilní údaje na každém jednotlivém výtisku.