Umístění grafických prvků nebo obrázků na ořezové linii. Tyto prvky musí přesahovat přes okraj alespoň o 3 mm, aby se předešlo nepřesnostem ve fázi ořezu, které způsobují bílé linky na okraji stránky. Rozšíření těchto prvků se nazývá trimovací okraj.